Očekivani rezultati projekta

ISTRAŽIVANJE

Pozitivan utjecaj na jačanje istraživačkih kapaciteta Građevinskog fakulteta za provedbu vrhunskih znanstvenih istraživanja.

KONKURENTNOST

Doprinos pametnom razvoju i unaprjeđenju konkurentnosti RH ulaganjem u sustav istraživanja otvoren za inovacije, koji odgovara potrebama gospodarstva.

SURADNJA

Daljnji razvoj učinkovite suradnje s istraživačkim organizacijama i gospodarstvom u provedbi ciljanih ulaganja sukladno S3.

KAPACITETI

Nakon uspostave centra provoditi će se istraživanja u svim razvojnim segmentima građevinarstva kroz rad pojedinih istraživačkih jedinica povezanih s ustrojstvom Fakulteta te njegovih 9 zavoda i 5 laboratorija.

SUSTAV

Doprinos pametnom i održivom razvoju kroz konkretne primjere uspostavljene ravnoteže između ekoloških, društvenih i gospodarskih ciljeva (pozitivan utjecaj na zelenu javnu nabavu, klimatske izazove, načela zelenog rasta i učinkovitosti resursa).

ULOGA EU U FINANCIRANJU PROJEKTA

23. studenoga 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj je raspisalo javni poziv ''Priprema IRI infrastrukturnih projekata''. Ovaj Poziv je pokrenut u okviru:

 • Prioritetne osi 1 ''Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija'',
 • Tematskog cilja 1 ''Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija'',
 • Investicijskog prioriteta 1a ''Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranja centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa'',
 • SC 1a1 ''Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva'' OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Građevinskom fakultetu u Zagrebu su dodijeljena bespovratna sredstva u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša. Ukupna vrijednost projekta određuje se u iznosu od 5.019.394,44 kuna, dok je sufinancirana vrijednost u iznosu od 4.779.394,44 kuna.

Aktivnosti koje sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj su:

 • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za projekt Centra;
 • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi;
 • Upravljanje projektom;
 • Promidžba i vidljivost.

UTJECAJ PROJEKTA NA RAZVOJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Korisnik projekta Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša je Građevinski fakultet u Zagrebu, najstarija i po svojoj znanstvenoj i nastavnoj produkciji daleko najznačajnija znanstveno nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području građevinarstva. Realizacija projekta će imati pozitivan utjecaj na razvoj Građevinskog fakulteta jer će provesti organizacijska reforma fakulteta kao sastavnog dijela budućeg ulaganja u IRI infrastrukturu.

Navedena organizacijska reforma koja će se dogoditi u sklopu projekta obuhvaća:

 • Definiranje strateških odrednica Fakulteta;
 • Vizija, misija, ciljevi;
 • Ustrojavanje novih organizacijskih jedinica – ustroj 10 novih laboratorija/centara;
 • Izmjene u unutarnjem ustrojstvu Fakulteta – 10 novih laboratorija, novi organigram;
 • Efikasnija podjela ljudskih resursa unutar Fakulteta – zapošljavanje 15 novih istraživača;
 • Izrada plana Istraživanja za period 2019.-2026.

Organizacijskom reformom Građevinski fakultet će postati učinkovitiji s obzirom na:

 • Ljudske resurse – povećanje broja istraživača, povećanje broja znanstvenih publikacija;
 • Korištenje istraživačke opreme – efikasno korištenje istraživačke opreme od strane GFZG-a i drugih ZIO;
 • Prijave kompetitivnih projekata – rast broja prijava nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih projekata u periodu do 2026. godine;
 • Otvorenost tj. suradnju s domaćim i inozemnim institucijama i istraživačima;
 • Konkurentniji u suradnji s javnim i/ili privatnim sektorom za potrebe gospodarstva i društva – daljnje unapređenje suradnje s javnim i privatnim sektorom, rast broja suradničkih projekata u periodu do 2026. godine.