Lokacija projekta

Centar će biti smješten u sklopu Kampusa Borongaj

Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb