Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša

logo Građevinski fakultet
logo Europska unija zajedno do fondova
logo EU strukturni fondovi
logo Operativni program konkurentnost i kohezija
logo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
logo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
logo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Projekt "Centar Borongaj"

Svrha ove faze projekta je razvoj projektne dokumentacije koja bi omogućila uspostavljanje Centra za istraživanje u sklopu Kampusa Borongaj. Projekt podrazumijeva ulaganje u istraživačku, razvojnu i inovacijsku infrastrukturu te provedbu organizacijske reforme Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta s ciljem pospješenja procesa transformacije Fakulteta u međunarodno konkurentnu znanstvenu instituciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te će trajati do kraja 2021. godine.

Podaci o projektu

Naziv projekta

Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša

Referentna oznaka ugovora

KK.01.1.1.09.0011

Operativni program

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korisnik

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Posrednički tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (PT1)

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2)

Trajanje projekta

29.06.2020. – 28.12.2021. (18 mjeseci)

Vrijednost ugovora

4.799.394,44 kn

Izvor financiranja

Europski fond za regionalni razvoj